Regulamin

REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.NEXTHOUSE.COM.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warunki korzystania przez użytkowników ze strony www.nexthouse.com.pl w którego ramach zamieszcza się informacje dotyczące tematyki nieruchomości i następuje przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaną usługą na rzecz użytkownika.

DEFINICJE

    1 1.Właściciel Serwisu – ET PROPERTY SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Lutyckiej 6, jest właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnionym do dysponowania jego zasobami;
    2 2.Serwis www.nexthouse.com.pl - zasoby serwisu do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji, poświęcony tematyce nieruchomości;
    3 3.Użytkownik - osoba korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym
w niniejszym Regulaminie.

OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

    1 Dostęp do zasobów serwisu nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji
w systemie;
    2 System informatyczny Użytkowników powinien mieć włączoną obsługę cookies;
    3 3.ET PROPERTY SP. Z O.O. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony;
    4 4.Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wszystkie dane i materiały serwisu, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i te, które takiej ochronie nie podlegają, nie powinny być wykorzystywane do prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej;
    5 5.Właściciel serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

    1 Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że: Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ET PROPERTY SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Lutyckiej 6, wpisaną w KRS Sądu Rejonowego w Gliwicach pod numerem 0000647235,
NIP: 6312666166, z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: biuro@nexthouse.com.pl
    2 Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela Serwisu zgodnie
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

    1 2.Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez oznaczenie odpowiedniego okna na formularzu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez ET PROPERTY SP. Z O.O. w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z ET PROPERTY SP. Z O.O.
w związku z wykonywanym pośrednictwem nieruchomości, a także celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
    2
    3 1.Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest ET PROPERTY
SP. Z O.O. w Gliwicach przy ulicy Lutyckiej 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług między innymi podmiotów współpracujących
z administratorem w związku z wykonywanym przez ET PROPERTY
SP. Z O. O. pośrednictwem nieruchomościowym oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Na podstawie odrębnie udzielonych przez Państwa zgód Państwa dane osobowe mogą być udostępnione także innym podmiotom współpracującym
z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
    4 2.Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135), Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres ET PROPERTY SP. Z O.O. stosownego żądania wraz
z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
    5 3.ET PROPERTY SP. Z O.O. realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy uprzejmie informuje, że administratorem Państwa danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, informacje dotyczące preferowanego produktu/usługi jest ET PROPERTY SP. Z O.O.
    6 4.Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku, poz. 922) przez
ET PROPERTY SP. Z O.O. w celach realizacji zadań podmiotu ET PROPERTY SP. Z O.O. określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym,
niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
    7 5.Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

    8 6.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do
ET PROPERTY SP. Z O.O.
    9 4.Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych
i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane
z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1 Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
    2 W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach www. Serwisu;
    3 Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających
z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony;
    4 4.Uwagi i Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem biuro@nexthouse.com.pl.
    5 Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego przekazywane są zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
    6 Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
    7 W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.

 

 

 

Szanowny Kliencie!

Pragniemy Cię poinformować, że nasza strona może dostosowywać treści do Twoich potrzeb. Aby to robić, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych.

 Twoje zgody

   Zaznacz zgodę, by dostosować treści w naszych serwisach do Twoich potrzeb.
Bez Twojej zgody, nie możemy zbierać danych o aktywności i dostosowywać serwisów do Twoich potrzeb. Dzięki wyrażonym zgodom możemy tworzyć lepsze jakościowo treści
i wyświetlać mniej reklam.
 ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie, w tym profilowanie*, moich danych (także danych osobowych) zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych
w Serwisach przez ET PROPERTY SP. Z O.O. i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam
i innych usług w Serwisach ET PROPERTY SP. Z O.O. oraz w Internecie.
 NIE WYRAŻAM ZGODY na przetwarzanie, w tym profilowanie*, moich danych (także danych osobowych) zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych
w Serwisach przez ET PROPERTY SP. Z O.O. i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam
i innych usług w Serwisach ET PROPERTY SP.Z O.O. oraz w Internecie.


* Do przetwarzania wykorzystywane będą następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem